Descriere proiect si contextul general

In data de 20 mai 2011, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a semnat contractul de lucrări „Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj-Deva LOT 1 km 0+000-km 27+400”.
Proiectul Construcţia autostrăzii Lugoj-Deva, parte a coridorului Paneuropean de Transport nr. IV, a fost promovat în cadrul Axei prioritare 1 „Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE” domeniul major de intervenţie 1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7”.

Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România – CNADNR S.A. este autoritatea responsabilă de implementarea proiectului, de organizarea procesului de achiziție publică si a celui de contractare, si in același timp este Beneficiarul final al acestui proiect.
CNADNR SA este o societate de stat subordonata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Dezvoltarea Coridoarelor Trans-Europene de Transport este o prioritate internațională, fapt care a fost menționat într-o serie de acorduri și inițiative internaționale, iar România s-a angajat să își îndeplinească obligațiile față de acest țel comun european.
La 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a UE și a devenit eligibilă pentru Fondurile de Coeziune din 2007.

În data de 10.03.2006 a fost agreat de către Comisia Europeană si Guvernul României, Memorandumul de Finanțare pentru măsura ISPA 2004/RO/16/P/PA/002/01 având ca obiectiv ”Asistență tehnică pentru Pregătirea proiectului de Drum pentru Fondul de Coeziune, Pregătire Proiect tehnic și Documentație de atribuire pentru autostrăzile Nădlac-Arad, Lugoj-Deva și Orăștie-Sibiu”. În cadrul acestui contract a fost realizat numai studiul de fezabilitate.

CNADNR a considerat necesar ca autostrada Lugoj – Deva – Lotul 1 să se realizeze printr-un contract de tip Proiectare și Execuție, utilizand conditii generale de contract Fidic 1999 Cartea Galbenă, iar contractul de supervizare să aiba ca obiectiv supervizarea proiectării și a execuției lucrărilor realizate de Antreprenor.

Permanent link to this article: http://autostrada-lugoj-deva-lot1.ro/?page_id=149